installasjon

Steg 1

Aklimatisering
og valg av lim

Vi anbefaler å akklimatisere trepanelene til det nye miljøet i 1-2 dager, samtidig som de holdes pakket. Romtemperaturen bør være over 17°C, og det bør være en relativ fuktighet på 35-65 %. Dette vil sikre at panelene tilpasser seg klimaet i det nye rommet. Bruk elastisk polymerbasert monteringslim for å lime panelene på veggen. Unngå å bruke dispersjonsbaserte (vannbaserte) lim, da dette kan føre til deformasjon av panelene!

Steg 2

Forberedelse
av veggen

Sørg for at overflaten der du skal installere panelene, er relativt flat. Overflaten må også være ren, tørr (maksimal restfuktighet på 5 %) og fri for støv. Produktet er ment for bruk i rom med en relativ fuktighet på 35 % til 65 %. Panelene er laget av naturlig tre, derfor anbefales det ikke å bruke dem på steder med høy luftfuktighet.

Steg 3

Montering av panelene
på veggen

Bruk et polymerbasert fleksibelt monteringslim for å lime panelene på veggen. Unngå å bruke dispersjonsbaserte (vannbaserte) lim, da dette kan føre til deformasjon av panelene. Når du velger lim, følg produsentens instruksjoner angående overflaten du planlegger å lime panelene på, samt den nødvendige mengden lim. Påfør limet i henhold til instruksjonene. Pass på at limet også påføres hjørnene på panelene.

Steg 4

Hva du bør ta hensyn til når du monterer panelene

Begynn å montere panelene fra bunnen og opp, og la det være 3-5 mm mellomrom mellom gulv og vegger. Bruk vater til å montere første panel, og deretter vil de kommende panelene være rette, og husk 3-5 mm mellom tak og panel. Hvorfor lar man det være et mellomrom på minimum 3 mm ? Det er fordi all ubehandlet treverk beveger seg med sine omgivelser som fuktighet , varme etc. Med noen mm mellomrom så har det rom for bevege seg og man slipper at det buler ut i kantene.

Steg 5

Legging av paneler

Du kan arrangere panelene på veggen i ditt eget unike mønster (horisontalt, vertikalt, diagonalt eller i et mønster etter eget valg), eller som vist i diagrammet. Hvis panelene har samme bredde (bilde A). Hvis panelene har ulik bredde (bilde B). Når du starter en ny rad, anbefaler vi å bruke avkuttede paneler fra den forrige raden (med samme bredde).

Steg 6

Saging av paneler

Veggpaneler kan sages på flere måter. Lag markeringer på panelet for å vite hvor du skal sage. Sage panelet med en håndsag, sirkelsag eller stikksag. Før du sager, les bruksanvisningen for sagverktøyet du bruker. Ettersom panelene er laget av naturlig tre, kan noen paneler bøye seg lett på grunn av fuktighet og spenninger i treet. Hvis bøyningen i panelet ikke tillater det å festes på veggen, kan du dele det i to og plassere det i henhold til det generelle mønsteret. Dette vil ikke endre det overordnede utseendet til veggen på noen måte.

Steg 7

Ytre hjørne

Et ytre hjørne kan lages ved å plassere panelet i en 45-graders vinkel (bilde A) eller ved å bruke dekorative lister (bilde B).

Steg 8

Det indre hjørnet

Det indre hjørnet opprettes ved å sage panelet i en 45-graders vinkel.